Ceny usług uzależnione są od szeregu czynników takich jak : rodzaj prac, ich wielkość i zróżnicowanie, warunki realizacji, zakres zadania, typ obiektu itp.
Podane niżej ceny prosimy traktować jako orientacyjne. Ostateczną wycenę zlecenia sporządzamy po zapoznaniu się zakresem prac u Klienta.
Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć podatek VAT).
Zabezpieczenie materiałowe pozostawiamy w gestii klienta lub na jego życzenie je realizujemy. Wykonujemy również proste i nowoczesne zabudowy kominkowe. Koszt wg indywidualnej wyceny.

Instalacje elektryczne

Lp

Typ prac

Cena netto

Jednostka

1

Punkt wypustowy(1)  oświetlenia górnego wewnętrznego

55

szt.

2

Punkt wypustowy oświetlenia kinkietowego wewnętrznego

50

szt.

3

Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku

65

szt.

4

Punkt wypustowy włącznika

50

szt.

5

Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego ogrodowego

75

szt.

6

Punkt wypustowy gniazd 230/400V

65

szt.

7

Punkt wypustowy gniazd 230V 

60

szt.

8

Punkt wpustowy gniazda siłowego

90

szt

9

Punkt wpustowy gniazda telefonicznego

50

szt

10

Punkt wpustowy gniazda komputerowego

50

szt

11

Punkt wpustowy gniazda telewizyjnego

50

szt

12

Punkt wypustowy wentylacyjny 230V

50

szt.

13

Punkt wypustowy podłączenia rolet

50

szt.

14

Ułożenie kabla na tynku/cegle (do YDY 3x2,5)

5

 mb

15

Ułożenie kabla na betonie (do YDY 3x2,5)

7

mb

16

Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle (do YDY 3x2,5)

10

 mb

17

Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie (do YDY 3x2,5)

20

 mb

18

Ułożenie kabla telefonicznego ( teletechnicznego) natynkowo

8

mb

19

Osadzenie rozdzielni 12-24

80

szt.

20

Osadzenie rozdzielni 36-48

105

szt.

21

Osadzenie rozdzielni 56-104

130

szt.

22

Ułożenie kabla telefonicznego (teletechnicznego) z bruzdowaniem

16

mb

23

Moduł podłączenia w rozdzielni

12

szt.

24

Punkt tablicowy podpięcia ZUG

5

szt.

25

Przeróbka instalacji elektrycznej (do YDY 3x2,5)

25

mb

26

Wykop ręczny 0,7 m głębokości

180

mb

27

Ułożenie bednarki

19

mb

28

Ułożenie kabla od 5x4 do 5x35

14

mb

29

Ułożenie folii

6

mb

30

Zasypanie

60

mb

Montaż biały(2)

1

Montaż osprzętu gniazd 230V bez wymiany puszek

8

szt.

2

Montaż osprzętu gniazd 230V z wymianą puszek

10

szt

3

Montaż osprzętu wentylatorów (cena jest uzależniona od lokalizacji i sposobu montażu)

38-72

szt.

4

Montaż osprzętu oświetleniowego górnego (tradycyjny)

42

szt.

5

Montaż osprzętu oświetleniowego ściennego (tradycyjny)

30

szt.

6

Montaż osprzętu oświetlenia punktowego LED

15

szt.

7

Montaż osprzętu oświetlenia punktowego (świetlówka).  Cena jest uzależniona od lokalizacji sygnalizatora

30-45

szt.

8

Montaż osprzętu włączników bez wymiany puszek

8

szt.

9

Montaż osprzętu włączników z wymianą puszek

10

szt

10

Montaż osprzętu dzwonka

18

szt.

11

Montaż osprzętu opraw ogrodowych

36

szt.

12

Montaż gniazd siłowych 220/380V

30

szt

13

Montaż osprzętu rozdzielni 12-24

170

szt

14

Montaż osprzętu rozdzielni 36-48

220

szt

15

Montaż osprzętu rozdzielni 56-104

350

szt

16

Montaż (wymiana) elementu rozdzielni

15

szt

17

Montaż (wymiana) źródła światła

12

szt

Badania i pomiary instalacji elektrycznej

1

Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)

4

pkt.

2

Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

4

szt.

3

Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1faz.

8

obw.

4

Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3faz.

15

obw.

5

Pomiar rezystancji uziemień ochronnych

30

szt.

6

Pomiar rezystancji uziemień odgromowych

25-100

pkt.

7

Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych

20

szt.

8

Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia

7

szt.

9

Pomiar rezystancji uziomów piorunochronowych

50

pkt.

10

Pomiar oświetlenia awaryjnego

160

pkt.

11

Badanie ciągłości PE i małych rezystancji

8

obw.

12

Oględziny instalacji elektrycznej

4

obw.

13

Wykonanie protokołu (aktualizacja dokumentacji)

15

str.

14

Pomiary elektryczne mieszkania – również odbiorcze (w cenie dojazd do klienta do 20 km, powyżej 1 zł za km)

180

pomiar

15

Pomiary elektryczne budynek jednorodzinny – również odbiorcze (w cenie dojazd do klienta do 20 km, powyżej 1 zł za km)

350

pomiar

 

  

Instalacje alarmowe 
(SSWiN - System Sygnalizacji Włamania i Napadu)

Lp

Typ prac

Cena netto

Jednostka

1

Punkt wypustowy  (1)   czujki alarmowej (ruchu)

45

szt.

2

Punkt wypustowy sygnalizatora wewnętrznego

40

szt.

3

Punkt wypustowy sygnalizatora zewnętrznego (cena jest uzależniona od lokalizacji sygnalizatora)

50 - 150

szt.

4

Punkt wypustowy centrali alarmowej

80

szt.

5

Punkt wypustowy kontaktronu (cena jest uzależniona od trudności montażu)

40-80

szt.

6

Punkt wypustowy klawiatura LCD

40

szt.

7

Punkt wypustowy ekspandera

40

szt.

8

Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na tynku/cegle

4

 mb

9

Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na betonie

7

 mb

10

Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w tynku lub cegle

9

 mb

11

Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w betonie

17

 mb

Montaż biały(2)

1

Montaż i podłączenie czujki

50

szt.

2

Montaż i podłączenie sygnalizatora wewnętrznego/zewnętrznego

50

szt.

3

Montaż (wymiana) klawiatury LCD

90

szt.

4

Montaż (wymiana) czujki

35

szt.

5

Montaż (wymian) kontaktronu

15

szt.

6

Montaż i podłączenie sygnalizatora zewnętrznego

60

szt.

7

Montaż i podłączenie centrali do 8 czujek

90

szt.

8

Montaż i podłączenie centrali powyżej 8 czujek

140

szt.

9

Programowanie systemu

180

szt.

 

Telewizja przemysłowa - monitoring
(CCTV - closed-circuit television)

Lp

Typ prac

Cena netto

Jednostka

1

Punkt wypustowy(1)   pod kamerę kopułkową

50

szt.

2

Punkt wypustowy pod kamerę zewnętrzną

70

szt.

3

Punkt wypustowy przy rejestratorze

90

szt.

4

Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) na tynku/cegle

2

 mb

5

Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) na betonie

4

 mb

6

Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle

7

 mb

7

Ułożenie kabla typu "skrętka" (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie

18

 mb

8

Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na tynku/cegle

3

 mb

9

Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na betonie

4

 mb

10

Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle

7

 mb

11

Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie

18

 mb

Montaż biały(2)

1

Montaż i podłączenie kamer kopułkowych / wewnętrznych

80

szt.

2

Montaż i podłączenie kamer kopułkowych / zewnętrznych. Cena jest uzależniona od lokalizacji kamery

80-150

szt.

3

Montaż i podłączenie zasilacza

80

szt.

4

Podłączenie rejestratora

30

szt.

5

Programowanie rejestratora

80

szt.

 

Domofony i videodomofony

Lp

Typ prac

Cena netto

Jednostka

1

Punkt wypustowy(1)    domofonu

100

szt.

2

Punkt wypustowy wideodomofonu

150

szt.

3

Montaż domofonu (słuchawki)

70

szt.

4

Montaż wideodomofonu (słuchawki)

90

szt.

5

Wymiana domofonu (słuchawki)

70

szt.

6

Montaż domofonu (kaseta do 10 mieszkańców)

120

szt.

7

Montaż domofonu (kaseta od 10 do 20 mieszkańców)

200

szt.

8

Montaż domofonu (kaseta powyżej 20 mieszkańców)

250

szt.

9

Montaż elektrozaczepu (cena jest uzależniona od ingerencji w drzwi)

od 30

szt.

10

Wymiana elektrozaczepu

30

szt.

11

Montaż samozamykacza

50

szt.

12

Regulacja samozamykacza

10

szt.


 


 


 
UWAGA:

PUNKT WPUSTOWY- Jest to wykonanie instalacyjne punktu, w którym przewody są pozostawione do montażu osprzętu elektrycznego, np. gniazda elektrycznego, włącznika, czujki, kamery, centralki itp.

  1. BIAŁY MONTAŻ - Jest to montaż w fazie końcowej po położeniu instalacji elektrycznej. Jest to podłączenie urządzenia do przygotowanych punktów.
    Do montażu zalicza się między innymi gniazda, włączniki, czujki, kamery itp.

  2. Cennik przedstawia ceny netto usług  do których należy doliczyć podatek VAT be materiałów budowlanych i osprzętu elektrycznego, który
    jest wybierany przez klienta w zależności od jego gustu i wymagań. Usługa z materiałem + 40% wartości robocizny.

Prace wykończeniowe

Lp

Typ prac

Cena netto

Jednostka

Prace malarskie

1

Malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi metodą tradycyjną bez materiału

10

m2

2

Malowanie (dwukrotne) farbami akrylowymi bez materiału

14

m2

3

Malowanie (dwukrotne) farbami lateksowymi bez materiału

16

m2

4

Przygotowanie powierzchni do prac malarskich (szpachlowanie ubytków tynku)

17

m2

5

Malowanie odcięć

5

mb

6

Zrywanie starych tapet

7

m2

7

Gruntowanie ścian

3

m2

8

Malowanie rur wod-kan, lub c.o. na biało bez materiału

8

mb

9

Malowanie drzwi bez materiału

30

m2

10

Zabezpieczenie folią mebli

6

m2

Prace wykończeniowe

1

Montaż + płyta k-g + stelaż

95

m2

2

Montaż ścianek działowych z płyta k-g z + stelaż + wygłuszenie wełną mineralną

125

m2

3

Montaż płyt k-g na klej z materiałem

26 

m2

4

Montaż sufitów + płyta k-g + stelaż (jednopoziomowy prosty)

85

m2

5

Montaż sufitów + płyta k-g + stelaż (wielopoziomowy o zarysach prostolinijnych)

100

m2

6

Położenie hydroizolacji (masa lub płyn) 

10

m2

7

Docieplenie poddasza (wełna +folia) + płyta g-k + stelaż

150

m2

8

Zabudowy nietypowe o zarysach prostolinijnych

80

m2

9

Zabudowy nietypowe z elementami łukowymi

110

m2

10

Montaż sufitów podwieszanych, (wielopoziomowe skomplikowane)

120

m2

11

Montaż siatki zbrojącej na pęknięciach i zarysowaniach

5

mb

12

Montaż narożników aluminiowych

5

mb

13

Szpachlowanie na pęknięciach i zarysowaniach (likwidacja ubytków tynkarskich) + materiał

20

m2

14

Gipsowanie (szpachlowanie) łączeń płyt k-g

8

mb

15

Akrylowanie

4

m2

16

Konserwacja fug (impregnacja)

2

mb

17

Montaż cokołów ciętych

12

mb

18

Montaż cokołów gotowych

10

mb

19

Montaż parapetów

60-80

mb

20

Położenie glazury (z fazowaniem + 20%)

50-60

m2

21

Ułożenie gresu (terakoty)

40-50

m2

22

Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem

110

mb

23

Wyrównanie podłoża do 3 cm pod układanie glazury

10-16

m2

24

Wiercenie otworów w glazurze do średnicy 12 mm, (kołki rozporowe)

10-16

szt

25

Ułożenie dekorów

8 

mb

26

Mocowanie listew narożnikowych

5 

mb

27

Wstawienie szlaczka ozdobnego lub wałeczka

8

mb

28

Wstawienie zamknięcia rewizyjnego

48

kpl

28

Półeczki, występy, ościeża

90

mb

30

Wykonanie gładzi gipsowych bez materiału z malowaniem podkładowym

35

m2

31

Wykonanie gładzi gipsowych z materiałem z malowaniem podkładowym

45

m2

32

Gipsowanie (szpachlowanie) narożników

10

mb

Prace murarskie

1

Skuwanie tynku

10-15

m2

2

Montaż ścianki działowej z ytongu (w zależności od grubości)

20-45

m2

3

Montaż ościeżnicy regulowanej wewnętrznej z obróbką

120-160

szt

4

Montaż ościeżnicy tradycyjnej drzwi wewnętrznych z obróbką

210

szt

5

Montaż ościeżnicy tradycyjnej drzwi zewnętrznych z obróbką

450

szt

6

Montaż parapetów wewnętrznych

60-90

mb

7

Wylewki samopoziomujące do 2 cm

16

m2

8

Obróbka schodów terakota, gres stopień +podstopień

65-85

Stopień

9

Skucie starej glazury (terakoty)

20

m2

10

Wykonanie wylewki tradycyjnej

20

m2

11

Skucie posadzki (wylewki) gr. do 10 cm (powyżej 10 cm +20%)

20

m2

12

Obróbka otworów okiennych

30 

mb

13

Obróbka otworów drzwiowych

25

mb

14

Montaż okien wewnętrznych do 1,5 m2 (powyżej + 20%)

120

m2

15

Wyburzanie ścian

60-80

m2

Podłogi

1

Listwy wykończeniowe podsufitowe (montaż)

5 

mb

2

Listwy wykończeniowe przypodłogowe (montaż)

5

mb

3

Montaż paneli podłogowych

12

m2

4

Montaż paneli ściennych

27

m2

5

Demontaż paneli podłogowych i ściennych

10

m2

6

Montaż listwy progowej

20

szt

7

Obsadzanie parapetów na piankę z reperacjami

105

mb

8

Wykonanie rusztu z listew i montaż boazerii z drewna (ściana)

31

m2

9

Wykonanie rusztu z listew i montaż boazerii z drewna (sufit)

39

m2

10

Lakierowanie boazerii (1 krotne)

5

m2

11

Wstawienie listew dylatacyjnych

7

mb

Biały montaż

1

Montaż sedesu, bidetu

60 - 100

szt

2

Montaż umywalki

40 - 60

szt

3

Montaż wanna + zabudowa

350 - 450

szt

4

Montaż brodzik + kabina

200 - 250

szt

5

Montaż baterii

35 - 50

szt

6

Montaż panelu prysznicowego

140 - 180

szt

7

Montaż sedes podwieszany + zabudowa

300 - 400

szt

8

Montaż odpływu liniowego

130 - 160

szt

9

Demontaż starych punktów hydraulicznych, (wanna, zlewozmywak, umywalka)

40-95

szt

10

Montaż dodatków łazienkowych np. wieszak na ręczniki mydelniczka.

25

szt

11

Montaż punktu wodno-kanalizacyjnego (ogrzewanie)

50-90

szt

karma

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Dar-Tech © 2017